• Български (България)
  • English (United Kingdom)

Facebook страница

Оперативни процедури

Начало Операции КАКВО ИЗВЪРШВАМ!!!
Банер
Извършвам следните видове операции:
 
- Висококвалифицирани прегледи и консултации на пациенти
- Безкръвни лапароскопски операции
- Хирургичните заболявания на меките тъкани на главата, лицето и шията
- Шев на рани, инцизии, биопсии
- Операции на щитовидната и тимусната жлеза
- Операции на млечната жлеза
- Операции на белия дроб
- Операции на черен дроб
- Операции на ехинокок
- Операции на жлъчно-каменна болест
- Безкръвни операции на жлъчка
- Операции на жлъчни пътища
- Операции на панкреас
- Операции на стомах и дванадестопръстното черво
- Операции на тънки и дебели черва
- Операции на сигма и право черво
- Операции на хернии - пъпни, коремни и ингвинални
- Операции на следоперативни хернии
- Операции на хемороиди
- Операции на фистули
- Операции на фисури
- Операции на кисти и перианални абсциси
- Операции на доброкачествени и злокачествени образования
- Операции на рак на стомах
- Операции на рак на задстомашната жлеза
- Операции на рак на дебелите черва и ректом
- Операции на апендицит
- Операции на дивертикули
- Операции на спешни травми на гръден кош, бял дроб и корем
- Перитонити
- Операции при илеуси
- Операции на слезка
- Операции на диабетно стъпало, гангрена
- Следоперативно наблюдение и консултации