• Български (България)
  • English (United Kingdom)

Facebook страница

Оперативни процедури

Начало Мед. информация Рак
Банер
РАК
 
В добилия гражданственост по-широк смисъл на понятието всеки злокачествен тумор,който може да бъде карцином или сарком.
 
Всъщност, строго погледнато, рак означава само злокачествен епителен тумор. Възниква от патологично и неконтролирано делене на клетките, при което те инфилтрират и унищожават заобикалящите ги тъкани. Разпространението на раковите клетки(метастазите) може да се осъществи чрез кръвния поток или лимфните пътища или посредством телесните кухини, например плевралната и перитонеалната кухина, в резултат на което възникват вторични тумори на места, отдалечни от началния тумор. Всеки първичен тумор има специфичен начин на локално проявление и метастазиране; например костните метастази се срещат много често при рак на гърдата, но много рядко при рак на яйчниците.
 
Развитието на рака се дължи на най-различни причини, като някой от тях са известни; например тютюнопушенето се свързва с белодробния рак, облъчването с някои костни саркоми и левкемия. Някои тумори са наследствени(ретинобластом).
 
Лечението на туморите зависи от техния тип, мястото на първичния тумор и степента на разпространение.