• Български (България)
 • English (United Kingdom)

Facebook страница

Оперативни процедури

Начало Мед. информация Рак на белите дробове
Банер
Рак на белите дробове
 
Рак в епитела на въздушните пътища (бронхиален рак) или на белите дробове.

Тясно е свързан с тютюнопушенето и излагането на индустриални замърсители (в т.ч.и азбест). В ранните стадии от развитието му обикновено не се наблюдават симптоми.

Диагнозата тогава се поставя въз основа на рентгенови снимки. Лечението се състои в хирургично отстраняване на засегнатия лоб или на целия бял дроб (20 процента от случаите са подходящи за операци), лъчетерапия и химиотерапия.
 

РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ
 
Какво представлява ракът на белия дроб?
 
Рaкът на белия дроб се рaзвива нaй - често в лигaвицaтa нa бронхите, но може дa зaпочне от всяко място нa дихaтелнaтa системa - aлвеоли, трахея или мaлките бронхиоли. Честотaтa му нaрaствa в световен мaщaб. Рaзвивa се бaвно в продължение нa години,  преди дa се проявят първите симптоми. Рaзличaвaт се няколко видa рaк нa белите дробове, които сa състaвени от рaзлични клетки и възниквaт в рaзлични учaстъци на дробa. Нaй-общо се ознaчaвaт кaто дребноклетъчен и недребноклетъчен рaк. Товa е много вaжно, тъй като те имaт рaзлично поведение и се лекувaт рaзлично, кaкто и прогнозaтa е рaзличнa при всеки отделен вид.

Кои са рисковите фактори за заболяването?
 
Признати и доказани рискови фактори са:
 
 • Тютюнопушене - развитието на рака е право пропорционално на броя изпушени цигари на ден и продължителността на навика в години
 • Вторично излагане на цигарен дим - пасивно пушене
 • Излагане на газ радон, който е нормален продукт от кръговрата на почвата и водата и се намира и в жилищните сгради
 • Работа с азбест
 • Фамилна анамнеза за рак на белия дроб
 • Емфизем и други възпалително - деструктивни заболявания на дробовете
 
Симптоми
 
Кои са симптомите на заболяването?

Тъй като в началото ракът на белия дроб не показва някакви особени симптоми, когато те са налице заболяването вече е в напреднал стадий. Най-честите симптоми са:
 
 • Поява на нова упорита кашлица, неподдаваща се на лечение
 • Промяна в характера на обичайната "тютюнджийска" или хронична кашлица
 • Поява на кръв в храчките,  дори и на малки количества
 • Свиркане в гърдите
 • Задух
 • Прегракване и пресипване на гласа или всяка друга промяна в нормалния глас
 • Необяснимо отслабване на тегло
 • Главоболие
 • Болка по костите
 • Температура
 • Плеврален излив
 • Пневмония, неподдаваща се на лечение или рецидивираща
Ракът на белия дроб има лоша прогноза и 5-годишната  преживяемост е ниска. Той метастазира бързо в мозъка, черния дроб, костите и надбъбречните жлези по кръвен и лимфен път.
 
Допълнителна информация
 
Как се диагностицира заболяването?
 
Диагнозата се поставя по:
 
 • Клиничен преглед с физикално изследване
 • Изследване на храчка - микроскопско и цитологично
 • Кръвни изследвания - хематологични, биохимични и за туморни маркери
 • Ренгенография на бели дробове
 • Компютърна томография
 • Магнитен резонанс
 • Бронхоскопия и биопсия
 • Трансторакална биопсия за повърхностно разположени тумори
 • Бронхиален лаваж
 • Медиастиноскопия с биопсия на лимфни възли
 • Торакоскопия
 • Позитронно - емисионна томография
 • Костно сканиране за изключване на метастази
 • Туморен маркер - карцино - ембрионален антиген /СЕА/
 • Спирометрия