• Български (България)
  • English (United Kingdom)

Facebook страница

Оперативни процедури

Начало Оперативни интервенции върху гърда Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии tis 1-4 n 0-2 m0-1
Банер
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Тis 1-4 n 0-2 М0-1